/ Maliesingel 9 | 3581 BB | Utrecht | (030) 232 24 25 / ontwerp@taluut.nl

Stedelijk Museum

We zijn bezig met aantal ontwerpen voor het Stedelijk Museum in Amsterdam.

In samenwerking met een aantal andere musea werken zij aan een inspiratiewijzer voor rondleiders.

dinsdag 6 juni 2017