/ Maliesingel 9 | 3581 BB | Utrecht | (030) 232 24 25 / ontwerp@taluut.nl

Gemeente Leusden en Brandweer Flevoland

Gemeente Leusden en Brandweer Flevoland, twee nieuwe opdrachtgevers waar we voor aan de slag gaan. We ontwerpen infographics over de inrichting van de jeugdzorg en over de omgevingswet.

maandag 24 juni 2019