/ Maliesingel 9 | 3581 BB | Utrecht | (030) 232 24 25 / ontwerp@taluut.nl
Infographics veiligheidsregio's

Infographics veiligheidsregio's

We zijn weer druk bezig voor de veiligheidsregio's in Midden-Nederland.

We ontwerpen o.a. infographics voor het strategisch programma Drieslag en het beleidsplan van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

dinsdag 26 mei 2020