/ Maliesingel 9 | 3581 BB | Utrecht | (030) 232 24 25 / ontwerp@taluut.nl
  • Website Instantie voor Dierenwelzijn

Website Instantie voor Dierenwelzijn

Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht
  • Identiteit Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

Identiteit Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

In opdracht van het UMCU en de Universiteit Utrecht ontwikkelden we een nieuwe huisstijl voor de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht