Het Visseninternaat affiche – De Vrijstaat

Voor de fabuleuze voorstelling Het Visseninternaat van de Vrijstaat ontwerpen we een affiche die prikkelt en verhaalt.