Lesmateriaal Het debat van NIX – Trimbos instituut

Het debat van Nix is een programma voor vmbo-3-tl. Leerlingen leren debatteren aan de hand van feitelijk materiaal over de gevolgen van drinken en roken. Het lesmateriaal ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen van een gezonde opvatting en houding met betrekking tot alcohol drinken en roken.